Coaching

Når vi anvender coaching, er det for at fremme potentialet menneskeligt og organisatorisk. Coaching-teknikkerne tager udgangspunkt i et anerkendende og sociologisk perspektiv.

Vi coacher på mange måder, alt efter hvilke problematikker det handler om. Disse retninger anvender vi nogle gange helt afgrænset og nogle gange indimellem hinanden (også det man kalder eklektisk tilgang):

  • Systemisk
  • Kognitivt
  • Psykodynamisk
  • Protreptisk tilgang

Det er godt at give støtte til mennesker i grupper og styrke samarbejdet gennem anerkendelse. Selve coachingprocessen vil understøtte og udvikle dialog og i den fremadrettede daglige praksis.

Vi har dog en undtagelse vedr. coaching i forbindelse med sygemeldinger med stress. Vi forholder os meget skeptiske til anvendelsen af coaching i forbindelse med stresssygemelding eller når en medarbejder skal have hjælp til at komme igen efter stress. Stress er en belastningstilstand, som man ikke kan coache væk.  – se mere på vores anden webside hvis du vil vide noget mere om det.

Citat fra klient: ” I mit coachingforløb hos Linda, har jeg fået en øjenåbner for nye måder at anvende mine ressourcer på og ikke mindst potentialer, som jeg kan udvikle, hvis jeg selv vil. Det der har haft stor betydning, er Lindas kreative og støttende indfaldsvinkel til at coache mig, så jeg får troen på mulighederne og gejsten til at praktisere den indsigt til handling. Dertil har Linda en god humoristisk sans som letter processen og en respekt for sin modpart, der skaber tillid og åbning, som er en forudsætning for et godt coachingforløb.
Jeg giver derfor Linda Callesen min allerbedste anbefaling”.

Hanne Ahlers / HR konsulent, Støttekompagniet i forsvaret

Vi tilbyder coaching til:

Go trivsel i organisationenTeamcoaching

TeamCoaching gør organisationen bedre til at kommunikere og inddrage en anerkendende adfærd i daglig tale og samspil. Det vil være med til at give den enkelte medarbejder et løft ifht. de fælles opgaver. Det kan være konflikt-opløsende og reducerende og fagligt funderende. Bed os om et opkald omkring køb af teamcoaching eller ring på 31388968

                                    Varighed pr. session 2- 4 timer

Ledercoaching

Din rolle som leder har mange facetter og stiller dig måske nogle gange i dilemmaer, som kan synes svære at handle på. Som leder gør du dig mange overvejelser, om hvordan du fremstår og hvordan du handler på konkrete opgaver. Måske er du ovenpå energimæssigt og ønsker at blive endnu bedre, som den leder du er. Bed os om et opkald omkring køb af ledercoaching eller ring på 31388968

                                  Varighed pr. session 1.5 time

Send en mail til kontakt@callesenconsult.dk og vi finder ud af hvor mange gange, du har brug for. Ring på telefon nr. +45 3138 8968

Løven i mig

Personlig og job coaching

Alt hvad du har lyst til at udvikle eller afdække for dig selv. Der kan være forskellige udfordringer. Alt efter om du føler dig difus eller at det handler om at skabe forandring- Måske er du på vej fra et job til et andet. Vi tilrettelægger coachingen derefter. Bed os om et opkald omkring køb af personlig og jobcoaching eller ring på 31388968

Varighed pr. session 1 time

Iværksættercoaching

Vi tager udgangspunkt i dit salg, hvilket betyder, at vi følges ad nogle gange på din salgsrute. Det kan også være at du skal igang med mødebooking, så er vi med som din sparringspartner ved telefonen og vi har proces indimellem dine opkald. Det kan også være at du skal på konference og har brug for at have sparring på din kommunikation. Det betyder, at praksis bliver inddraget og du får en særlig god oplevelse og udvikling med din sælgerstil. Bed os  

om et opkald omkring køb af iværksættercoaching eller ring på

31388968

                                   Varighed pr. session 1.5 – 3 timer

Linda Callesen_Callesen Consult_mindre stress og Go´trivselWeb Coaching – personlig

Individuelle forløb for dig der ønsker at gøre noget ved dine udfordringer eller frustrationer i hverdagen (lifecoaching), eller for dig som tænker på at flytte dig på karrierestigen (karrierecoaching). Før vi går igang har vi et indledende møde, hvor vi planlægger dit forløb. Et typisk forløb vil være 3-5 samtaler og en afsluttende session med opfølgning på din handleplan.

Send en mail til kontakt@callesenconsult.dk og vi finder ud af hvor mange gange, du har brug for. Ring på telefon nr. 31 38 89 68

Metode
Web coaching foregår over nettet på Skype, mail eller pr. telefon
Varighed pr. session 1 time