Vejlednings praksis

Vi arbejder med vejledning udfra en grundlæggende optik, der handler om anderkendelse – som Axel Honneth taler om.

Det betyder, at vejledningen altid har fokus på personens tre områder, privatssfæren, loyalitetssfæren og den juridiske sfære.

Disse tre områder er vigtige at etablere en forståelse for og opdage hvorvidt der mangler anerkendelse i disse. Honneth taler om, at der skal være anerkendelse i alle tre områder for, at et menneske får mulighed for at udvikle sig.

 

Udviklende samtaler Callesen Consult

 Vores erfaring med dette område er at teorien gør sig gældende også i praksis.

 

Der sker forandring når vi når omkring alle tre områder og får etableret det, der skal til, for at fokuspersonen opnår anerkendelse på et bevidst plan.

Vi anvender forskellige tilgange i sådanne vejledninger: Coaching, samtale, terapeutiske og kognitive øvelser og metoder.

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål på tlf.+45 3138 8968

eller på denne mail: kontakt@callesenconsult.dk hvis du ønsker at vide, hvad vi kan gøre for dig.