Køb mere trivsel og overskud

Fra syg til rask

Specialforløb for medarbejdere. Køb adgang til reduktion af stress og få bedre trivsel til en eller flere medarbejdere.

Dette forebyggelsesforløb er funderet i Skandinavisk stressreduktionsmodel™, der er udviklet af Linda Callesen (med specifik fokus på stress tilstande og reduktionog regulering af “højstress”)

Vi har gode erfaringer med at få mennesker tilbage på arbejdet med nye kræfter.

Pris

10 sessioner kr. 19.500,- +moms

Køb allerede nu og bestil en aftale her

Indhold

 • Stressreduktion 1.5 time pr. deltager pr. session kr. 1950,-
 • Samtaler og praktiske kropsøvelser, der skaber mere trivsel og ro for medarbejderen
 • Specialiseret meditationsforløb for medarbejderen til reduktion af stress tilstande
 • Guidelines og personlige øvelser for medarbejderen til at komme godt igen efter evt. stresssygdom
 • afholdt internt eller eksternt i virksomheden.

Fokusområder

 • Øgning af bedre trivsel i arbejdssituationer
 • Fokusering på mindre stress i arbejdsopgaver og andre områder
 • Bedre ressourceorientering for den enkelte
 • Fokus på egen tilbagevenden efter evt. sygdom, til realistisk ressourceoptimering og produktivitet.

Udbytte

 • Medarbejderen oplever mindre stress i hverdagen
 • Bedre overskud i arbejdsopgaverne
 • Medarbejder har opnået mere viden om hvad der stresser og hvad man kan gøre ved det.
 • Viden og øget trivsel for medarbejderen
 • Mindske risiko for øget stress fremover

Køb nu – og bestil en aftale her til mere trivsel og overskud til alle