Er du ansvarlig HR – tør du se på en støt stigning i stressramte medarbejdere?

Stress kan på mange måder opfattes som psykens forkølelse eller influenza. Når årsagen forsvinder vil den fortage sig igen. Stress er en tilstand der smitter imellem mennesker på flere måder:

– imellem mennesker – energimæssigt

– reduceret produktivivtet og dermed øget pres på den øvrige organisation

– dårlige beslutninger bliver taget

– ingen beslutninger bliver taget fordi overblikket forsvinder

– øget risiko for konflikter i organisationen

Vil I gøre noget for at sikre jeres medarbejderes trivsel? kontakt mig på mail: kontakt@lindacallesen.dk eller ring på tlf.: 3138 8968

Lige nogle tal:

Forbruget af anti-depressiv medicin er steget med 96,2 procent siden 2001. I 2001 var der tale om 78,8 millioner dagsdoser og det tal er steget til 154,6 millioner dagsdoser af antidepressiv medicin jvnf. lægemiddelstyrelsen.

Stress øger iflg. arbejdsmarkeds og stressforsker fra Aalborg universitet Einar Baldursson for en organisatorisk svækkelse af hukommelse, som han betegner den rutinerede mestring af arbejdsopgaver. Kollektiv læring og rutiner, som er vigtige for kvalitetssikring i produktiviteten.

Svækket hukommelse
En af konsekvenserne er at de strukturer og mekanismer der sikrede organisationens hukommelse er svækket. Den organisatoriske hukommelse spiller en vigtig rolle (Cohen & Bacdayan 1994). I den maskinbureaukratiske organisation handlede det i høj grad om ubevidste vaner og rutiner (Ashforth et al. 1988). Rutiner udgjorde et vigtigt led i kollektiv læring og erindring (Lazaric 2000). Lige præcist rutine er i stigende grad ”mangelvare” dér, hvor den er den fragmenteret og lokal. Selv om man kan argumentere for at de nye kollektive strukturer i den moderne organisation afløser de tidligere strukturelle systemer (Kuutti & Virkkunen 1995), er der ingen tvivl om at den moderne organisation lider af vedvarende (og tiltagende?) tendens til hukommelsestab, med alt hvad det indebærer.

 

Citat: http://www.Kritiskdebat.dk af Einar Baldursson. “Når ledelse er diagnosen, hvad fejler så organisationen?”

Go trivsel i organisationen

Vil I gøre noget for at sikre jeres medarbejderes trivsel? kontakt mig på mail: kontakt@lindacallesen.dk eller ring på tlf.: 3138 8968

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *