Køb mere trivsel og overskud

Køb adgang til reduktion af stress og få bedre trivsel til en eller flere medarbejdere.

Specialforløb for medarbejdere, der kan anvendes som forebyggelsesforløb og støttende forløb ved evt. sygdom. Forløbet er funderet i en særlig skandinavisk stressreduktionsmodel, der er udviklet fra Skandinavisk Relationel Traumeterapi (med specifik fokus på stress tilstande og reduktion af “højstress”)

Pris

10 sessioner kr. 19.500,- +moms

 

Indhold

  • Stressreduktion 1.5 time pr. deltager pr. session kr. 1950,-
  • Ved gruppesessioner, med 3 – 8 deltagere bruger man 3 sessioner – så en gruppesession bliver afholdt over 3 timer og prisen vil blive 5850,- pr. gang.

 

Køb mere trivsel og overskud til medarbejderne

Fokusområder

  • Øgning af bedre trivsel i arbejdssituationer
  • Fokusering på mindre stress i arbejdsopgaver og andre områder
  • Bedre ressourceorientering for den enkelte
  • Fokus på egen tilbagevenden efter evt. sygdom, til realistisk ressourceoptimering og produktivitet.

 

Udbytte

  • Samtaler og praktiske kropsøvelser, der skaber mere trivsel og ro for medarbejderen
  • Meditationsforløb for medarbejderen til reduktion af stress tilstande
  • Guidelines og personlige øvelser for medarbejderen til at komme godt igen efter evt. stresssygdom
  • Viden og øget trivsel for medarbejderen

Køb mere trivsel og overskud til medarbejderne